مقاله درمورد اتصالات موقت

فرمت فایل: ورد- Word مرجع فایل - قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 21 اتصالات موقت 1 ـ پيچ ها تعريف پيچ : پيچ قطعه استوانه اي است كه بر سطح استوانه آن شياري مارپيچ ايجاد شده است. و از آن براي اتصال قطعات به كمك مهره استفاده مي شود البته برخي اوقات با حديدهمقاله درمورد اتصالات موقت|50368739|gyn|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مقاله درمورد اتصالات موقت می باشد.

فرمت فایل: ورد- Word


مرجع فایل - قابل ویرایش )تعداد صفحه : 21
اتصالات موقت ‌ 1 ـ پيچ ها تعريف پيچ : پيچ قطعه استوانه اي است كه بر سطح استوانه آن شياري مارپيچ ايجاد شده است. و از آن براي اتصال قطعات به كمك مهره استفاده مي شود البته برخي اوقات با حديده كردن قطعه بدون كمك مهره نيز مي توان اتصال را عملي كرد. به طور كلي از پيچ براي بستن قطعاتي استفاده مي شود كه بتوان به سهولت از هم جدا كرد. از پيچ همچنين براي ايجاد نيروي طولي زياد در پرسها و گيره ها و براي تبديل حركت دوراني به حركت مستقيم در ماشين تراش و … استفاده مي گردد. 2 ـ معرفي قسمتهاي مختلف پيچ : پيچ شامل دو قسمت اصلي سر و بدنه مي باشد. سرپيچ به اشكال مختلف از قبيل شش گوش ، گرد ، عدسي ، خزينه اي ، استوانه اي و شش گوش و چهارگوش داخلي (آلن) توليد مي شود كه آچارها مي توانند با آن درگير شوند. قسمت بدنه پيچ استوانه أي شكل است و روي سطح جانبي آن دنده كاري شده است. دنده كاري نيز عبارت از ايجاد شيارهايي به صورت مارپيچي است . شيارها به صورت مثلث ، مربع ، ذوذنقه و نيم دايره بر روي سطح جانبي بدنه ايجاد مي شوند. يك دنده پيچ عبارت است از مسير مارپيچي كه بر روي استوانه پيچ قرار دارد كه اگر استوانه را گسترش دهيم متوجه مي شويم كه يك دنده يا مارپيچ عبارت از وتر مثلث قائم الزاويه اي است با قاعده برابر محيط دايره و ارتفاعي معادل گام است . اين ارتفاع عبارت از فاصله اي است كه در يك دور كامل بر روي سطح جانبي استوانه بوجود مي آيد و گام پيچ ناميده مي شود. در مثلث قائم الزاويه ي بالا زاويه قاعده و وتر مثلث زاويه مارپيچ ناميده مي شود و تانژانت اين زاويه را شيب مارپيچ مي گويند. چنانچه جهت صعود مارپيچ روي قسمت مرئي استوانه با محور قائم از چپ به راست باشد پيچ راست گرد است و اگر از راست به چپ باشد پيچ چپ گرد استقسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »


مطالب دیگر:
🔍ارزشیابی شایستگی کارکنان سازمان🔍ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان🔍ارزشیابی عملکرد کارکنان🔍ارزشیابی🔍ارزن🔍ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست🔍ارزیابی آزمایشگاهی واحدهای اهدائی🔍ارزیابی آنتولوژی🔍ارزیابی پروژه های سرمایه ای و ملاحظات کلی در زمینه گزارش بازرس قانونی در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه🔍ارزیابی پیشرفت زبانی دانش آموزان🔍ارزیابی تست های تشخیصی🔍ارزیابی جامعه🔍ارزیابی درونی🔍ارزیابی رفتار حرکتی🔍ارزیابی روانی در کودکان🔍ارزیابی سریع روستایی RRA🔍ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با نگاهی به فرهنگسرا ها🔍ارزیابی عملکرد سیستم مولتی پلکس خودرو🔍ارزیابی فرضیه ها🔍ارزیابی کار و زمان🔍ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار🔍ارزیابی کیفیت زندگی در21 بیماران عمل شده🔍ارزیابی و اندازه گیری عاملهای شیمیایی🔍ارزیابی و آشنایی با فناوری wimax🔍ارزیابی و شبیه سازی آنتنهای موبایل